OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky při online nákupu vstupenek na internetových stránkách www.divadlolouny.cz realizované pro Vrchlického divadlo, příspěvková organizace, Osvoboditelů 411, 440 01 Louny (VD), společností GoPay s.r.o. a společností DISdata s.r.o.


Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu vstupenek na představení pořádaná VD - v prostoru divadla, divadelní kavárny a KD Zastávka, a to jen při nákupu prostřednictvím internetové stránky www.divadlolouny.cz.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).


Způsob nákupu vstupenky

Po vybrání a označení vstupenek na konkrétní představení je zákazník povinen zadat všechny požadované informace i způsob doručení E-vstupenky do VD či KD Zastávka. Potvrzením zadaných údajů dochází k přesměrování na webovou stránku společnosti DISdata, kde je zákazníkovi zobrazena konečná cena vstupenek. Souhlasem s touto sumou je zákazník přesměrován na stránky společnosti GoPay, kde po doplnění dalších osobních údajů bude zákazník přenesen na platební bránu.
Jakmile je platba zrealizovaná, zobrazí se stránka s potvrzením o zakoupení vstupenek, které je potřeba přímo z této stránky kvalitně vytisknout a prokázat se jimi při vstupu.
Zákazníkovi je též zaslán informační e-mail o zakoupení vstupenek na jím zadanou e-mailovou adresu. Provozovatel nezaručuje doručení e-mailové zprávy na server, na kterém se e-mailová schránka zákazníka nachází, nemusí zprávu přijmout, resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu.
Potvrzení obsahující QR kód vytiskněte ve velikosti, v které se vám zobrazí na stránce – používejte výhradně laserovou nebo inkoustovou tiskárnu (nezvětšujte je, ani nezmenšujte!!!) nebo jej přineste v mobilním telefonu.
Hlavním a podstatným identifikátorem každého potvrzení je QR kód, resp. číselný kód. V případě, že zákazník při vstupu nepředloží uvaděči QR kód v telefonu nebo vytištěné potvrzení o zakoupení vstupenek přes internet, nebo toto bude nečitelně vytištěné, případně nebude jinak umožněno ověřit jeho pravost, nemá oprávnění na zhlédnutí koncertu či představení.
Během transakce a výběru místa nesmí zákazník ve svém internetovém prohlížeči zadávat krok zpět, ani nijak zavírat okno internetového prohlížeče, ve kterém provádí nákup vstupenky. Veškeré údaje se zaznamenávají pouze na aktuální stránce a potvrzením se ukládají do bezpečnostního certifikátu, který kvůli zvýšené bezpečnosti nelze vyvolat zpět.
Na nákup vstupenky má zákazník časový limit 5 minut. Během této doby je vytvořena tzv. dočasná rezervace vybraných sedadel. Pokud neproběhne úspěšný nákup do 5 minut, jsou dočasně rezervovaná sedadla opět uvolněna do prodeje.
On-line prodej na jednotlivá představení či koncerty nelze uskutečnit v den konání akce. Přes internet rovněž nelze vstupenky rezervovat. To lze, výhradně fyzicky či telefonicky, pouze v pokladně VD. Veškeré slevy na vstupném (ZTP, ZTP/P, děti, senioři...) lze uplatnit pouze v případě přímého prodeje v divadelní pokladně (nebo v případě rezervace telefonicky či e-mailem).


Reklamace

V případě, že z jakéhokoli důvodu nelze on-line prodej uskutečnit, obrátí se zákazník na divadelní pokladnu či vedení divadla. Vstupenku tak lze standardně rezervovat i zakoupit.
Jestliže při procesu nákupu vstupenek došlo k odepsání sumy za nákup vstupenek z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazily, ani nebyly zaslány na zadaný e-mail, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí uplatňuje zákazník v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím které platba proběhla. V žádném případě takové reklamace neřeší provozovatel.


Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den realizace nákupu vstupenek kupujícím.
Zakoupením vstupenek kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný.
Kupující též nákupem vstupenek potvrzuje svůj souhlas s vnitřním řádem prodávajícího a je povinen se jím řídit.


V Lounech, dne 29. 8. 2019

Dále by Vás mohlo zajímat:
Aktuality · Tiskové zprávy · Podporují nás · Jaroslav Vrchlický · Technické parametry · Historie divadla · Obchodní podmínky · Úřední deska
zavřít
Vyčkete prosím, probíhá přenos dat...