OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky při online nákupu vstupenek na internetových stránkách www.divadlolouny.cz realizované pro Vrchlického divadlo, příspěvková organizace, Osvoboditelů 411, 440 01 Louny (VD), společností GoPay s.r.o. a společností DISdata s.r.o.


Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu vstupenek na představení pořádaná VD - v prostoru divadla, divadelní kavárny a KD Zastávka, a to jen při nákupu prostřednictvím internetové stránky www.divadlolouny.cz.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník) a jsou nadřazeny jakýmkoli akčním nabídkám včetně režimu prodeje abonentních představení.


Způsob nákupu vstupenky

Po vybrání a označení vstupenek na konkrétní představení je zákazník povinen zadat všechny požadované informace i způsob doručení E-vstupenky do VD či KD Zastávka. Potvrzením zadaných údajů dochází k přesměrování na webovou stránku společnosti DISdata, kde je zákazníkovi zobrazena konečná cena vstupenek. Souhlasem s touto sumou je zákazník přesměrován na stránky společnosti GoPay, kde po doplnění dalších osobních údajů bude zákazník přenesen na platební bránu.
Jakmile je platba zrealizovaná, zobrazí se stránka s potvrzením o zakoupení vstupenek, které je potřeba přímo z této stránky kvalitně vytisknout a prokázat se jimi při vstupu.
Zákazníkovi je též zaslán informační e-mail o zakoupení vstupenek na jím zadanou e-mailovou adresu. Provozovatel nezaručuje doručení e-mailové zprávy na server, na kterém se e-mailová schránka zákazníka nachází, nemusí zprávu přijmout, resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu.
Potvrzení obsahující QR kód vytiskněte ve velikosti, v které se vám zobrazí na stránce – používejte výhradně laserovou nebo inkoustovou tiskárnu (nezvětšujte je, ani nezmenšujte!!!) nebo jej přineste v mobilním telefonu.
Hlavním a podstatným identifikátorem každého potvrzení je QR kód, resp. číselný kód. V případě, že zákazník při vstupu nepředloží uvaděči QR kód v telefonu nebo vytištěné potvrzení o zakoupení vstupenek přes internet, nebo toto bude nečitelně vytištěné, případně nebude jinak umožněno ověřit jeho pravost, nemá oprávnění na zhlédnutí koncertu či představení.
Během transakce a výběru místa nesmí zákazník ve svém internetovém prohlížeči zadávat krok zpět, ani nijak zavírat okno internetového prohlížeče, ve kterém provádí nákup vstupenky. Veškeré údaje se zaznamenávají pouze na aktuální stránce a potvrzením se ukládají do bezpečnostního certifikátu, který kvůli zvýšené bezpečnosti nelze vyvolat zpět.
Na nákup vstupenky má zákazník časový limit 5 minut. Během této doby je vytvořena tzv. dočasná rezervace vybraných sedadel. Pokud neproběhne úspěšný nákup do 5 minut, jsou dočasně rezervovaná sedadla opět uvolněna do prodeje.
Přes internet nelze vstupenky rezervovat, to lze, výhradně fyzicky či telefonicky, pouze v pokladně VD. Veškeré slevy na vstupném (ZTP, ZTP/P, děti, senioři...) lze uplatnit pouze v případě přímého prodeje v divadelní pokladně (nebo v případě rezervace telefonicky či e-mailem).


Reklamace

V případě, že z jakéhokoli důvodu nelze on-line prodej uskutečnit, obrátí se zákazník na divadelní pokladnu či vedení divadla. Vstupenku tak lze standardně rezervovat i zakoupit.
Jestliže při procesu nákupu vstupenek došlo k odepsání sumy za nákup vstupenek z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazily, ani nebyly zaslány na zadaný e-mail, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí uplatňuje zákazník v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím které platba proběhla. V žádném případě takové reklamace neřeší provozovatel.


Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den realizace nákupu vstupenek kupujícím.
Zakoupením vstupenek kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný.
Kupující též nákupem vstupenek potvrzuje svůj souhlas s vnitřním řádem prodávajícího a je povinen se jím řídit.


V Lounech, dne 29. 8. 2019

 

Obchodní podmínky při přímém nákupu vstupenek v divadelní pokladně platné od 1. 12. 2020

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník) a jsou nadřazeny jakýmkoli akčním nabídkám včetně režimu prodeje abonentních představení. Kromě hotovosti je možbá i platba bankovní kartou, přijímáme i benefitní karty Edenred

Zakoupením vstupenky (včetně abonentní) divák souhlasí a přistupuje na následující obchodní podmínky:
• Změna programu vyhrazena.
• Zakoupením vstupenky je divák oprávněn k přístupu na akci (představení, koncert).
• Divák má právo dostávat bezplatně informace o dalších akcích divadla.
• Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují. Při zakoupení si zkontrolujte správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.
• Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného představení a není-li stanoveno jinak. Informace vydává ředitel divadla.
• Vstupenky lze vrátit pouze v místě, kde byly zakoupeny, není-li stanoveno jinak. Informace vydává vydává ředitel divadla.
• Vstupenky zakoupené přes hromadné objednávky lze při změně nebo zrušení představení vyměnit či vrátit pouze v obchodním oddělení divadla.
• V případě zrušení představení lze vstupenky vrátit či vyměnit dle instrukcí, a to nejpozději 2 měsíce od původního data představení, není-li stanoveno jinak dle instrukcí ředitele divadla.
• Náhrada jiných nákladů (doprava, ubytování apod.) se neposkytuje.
• Zveřejněním mimořádných akčních nabídek nevzniká nárok držitelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci.
• Případný nárok na zvýhodněné vstupné, prosím, hlaste předem. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.
• Bez kontrolního kuponu je vstupenka neplatná.
• Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do divadla.
• Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada. Ve výjimečných případech je možné požádat obchodní oddělení divadla o vystavení duplikátu, který je zpoplatněn částkou 50 Kč za vstupenku.
• Upozorňujeme diváky, že po začátku představení není dovolen vstup do hlediště.
• Držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní.
• Pořizování audio-video záznamů v průběhu představení/koncertů je zakázáno, není-li stanoveno jinak.
• Rezervace je platná 7 dnů od data objednávky. V případě rezervace na představení konaná v době do 14 dnů od data objednávky je její platnost 3 dny. V případě akce konané do 7 dní od data objednávky je rezervace možná na 2 dny, nejpozději však do dne před akcí. V den konání akce rezervace možná není.
• Vstupenky rezervované a určené k vyzvednutí na pokladně divadla je nutno vyzvednout nejpozději 60 minut před představením.
• Nevyzvednuté rezervace se automaticky ruší a vstupenky jsou uvolněny zpět do volného prodeje.
• V den konání představení bohužel nemůžeme akceptovat e-mailové objednávky.
• V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení na Českou obchodní inspekci.

V Lounech 1. 12. 2020

Dále by Vás mohlo zajímat:
Aktuality · Tiskové zprávy · Podporují nás · Jaroslav Vrchlický · Technické parametry · Historie divadla · Obchodní podmínky · Úřední deska
zavřít
Vyčkete prosím, probíhá přenos dat...