TISKOVÉ ZPRÁVY

27.9.2012

Kruh přátel hudby zahajuje 39. koncertní sezonu

Louny patří k městům s bohatou hudební historií. Začátkem minuleho století měly dokonce svůj filharmonický orchestr – Lounskou filharmonii, se kterou účinkovali přední čeští umělci. Již v 60. letech minulého století vznikl  Klub přátel umění,  který měl velmi široký záběr (hudba, divadlo, film) a v roce 1974 byl při Galerii Benedikta Rejta ustaven na přání PhDr. Jana Sekery, zakladatele a tehdejšího ředitele galerie, Kruh přátel hudby (KPH). Byl řízen, tak jako ostatní KPH, Pragokoncertem a ten určoval, které umělce mohou uvádět. V té době se koncerty KPH konaly  v tehdejším Fučíkově divadle, po jeho uzavření v lounském Domě kultury a od roku 2003 se vrátily opět do divadla, nyní již Vrchlického, které se stalo novým zřizovatelem KPH.   

V 90. letech skončil monopol Pragokoncertu a všechny KPH přešly pod Nadaci Český hudební fond, kde byla na přání výkonných umělců a hudebních skladatelů ustavena Rada KPH, která sleduje činnost všech kruhů. V současné době je v České republice 125 až 135 KPH, pro které Nadace pořádá každý rok celostátní setkání (v Lounech byla tato setkání již dvakrát). Povinností KPH je předložit Radě koncertní sezonu s určitým pořem koncertů, z nichž jeden je koncertem mladého umělce ze seznamu Nadace Českého hudebního fondu. Jedná se o mladé začínající umělce, kteří prokázali své kvality na mezinárodních soutěžích. Právě tito umělci jsou v Lounech velmi oblíbení, takže v sezoně jsou zastoupeni někdy i vícekrát.  

Již od svého vzniku je lounský KPH , který patří mezi nejstarší v republice, spojen se jménem paní Hany Benešové. Jejich dlouholetá symbioza představuje 38 koncertních sezon s 372 koncerty, řadou přednášek o hudebních skladatelích, dirigentech, hudebních nástrojích, se zájezdy na operní představení, festivaly, či po stopách českých hudebních skladatelů. Když jsem se paní Benešové zeptala, čím pro ni vlastně KPH je, dostalo se mi odpovědi: „Neustálým obohacováním,  příležitostí vyhledávat, poznávat, učit se, příležitostí setkávat se s umělci, z nichž mnozí se stali našimi přáteli.“  Právě díky těmto osobním vztahům, budeme mít příležitost zahájit 39. koncertní sezonu v úterý 2. října výjimečným koncertem Brněnských komorních sólistů. 

A jestliže máte obavy, že pro vás zůstává vážná hudba (což je široké a značně nespolehlivé označení pro evropskou tradici a hudební formy) něčím zapovězeným, uklidním vás opět slovy paní Hany Benešové: “My se vyhýbáme označení vážná hudba, pro koncerty KPH je vhodný název komorní hudba, uvědomme si, že hudba, kterou dnes označujeme jako vážnou, byla ve své době doprovodnou složkou společenských událostí, takže plnila stejný účel jako dnešní populární hudba.“  A tak se s vámi těším na shledání při některém ze špičkových koncertů 39. koncertní sezony.

Milena Nečesaná

<  všechny tiskové zprávy

Dále by Vás mohlo zajímat:
Aktuality · Tiskové zprávy · Podporují nás · Jaroslav Vrchlický · Technické parametry · Historie divadla · Obchodní podmínky · Úřední deska
zavřít
Vyčkete prosím, probíhá přenos dat...