VÝSTAVY

1. 11. 2003 - 31. 1. 2004
Zahajovací výtvarná výstava při příležitosti otevření Vrchlického divadla

Na první výtvarné výstavě, která byla součástí slavnostního otevření Vrchlického divadla v měsíci listopadu 2003 vystavovali tito umělci:

Ivan Borl : Identifikovaný ostatek IV.,(1997)

Jaroslav Čása

Luděk Dvořák : Krajina u Manětína

Antonín Hluštík : Důvěrný rozhovor s předky, (1989)

Václav Jíra : Zahrada, (1998 -2002)

Emil Juliš : Proboha!, koláž, nedatováno, kolem r. (2000)

Emil Juliš : Černá dáma v ohrožení koláž, nedatováno, kolem r. (2000)

Josef Kopic

Pavel Kotek : Modrá fiála

Petr Kryštůfek

Václav Krejcar : Ohře, (1987)

Miroslav Kukla : Prostory

Zdeněk Ladra : Podzim č. 1 (1982)

Vladimír Malátek : Borovice u Gudštejna (1889)

Vladimír Malátek : Nádvoří Gudštejna(1994)

Jiří Menoušek : Řeřichy

Jiří Němčický : Neodbytný červený čtverec(1997)

Jana Mullerová : Prosba

Jan Pražák : Krušnohory - Kovářská

Zbyněk Roubal : Vlkovice

Petr Růžička : Z jižních Čech

Erika Štangová : Dívat se neznamená vidět

Jan Valt : Pozdní zahrada (růžičková)( 2.11.2003)

Pavel R. Vejrážka : koláž (2002/27)

Pavel R. Vejrážka : z cyklu Bytosti 4 (koláž)

Josef Zika : Srdce přírody, (2001)

Vuk Zorner : Odpočívající dívka, (2003)

Výběr byl prováděn s ohledem na příslušnost k městu Louny, ať již jako k místu narození či jako místu pobytu. Všichni výše uvedení umělci tedy k Lounům patří. V lednu - neboť se divadlo otevírá v polovině měsíce - ještě titíž umělci obmění svá vystavená díla za nová a regulérní vernisáž proběhne v již plánovaném (a doufáme, že tradičním) termínu - první pondělí v měsíci od 19,00 hodin (pro únor to tedy vychází na pondělí 2. 2.). A kdo bude vystavovat? Nechte se překvapit…

21.12.2003

V budově Vrchlického divadla jsou celkem dva prostory, sloužící k pořádání výtvarných výstav:

  1. Foyer divadla u pokladny, kde se každý měsíc představují výtvarné práce žáků mateřských, základních či středních škol, vystavené kresby je možno vidět vždy v době předprodeje vstupenek (pondělí – pátek 14,00 – 17,00 hodin)
  2. Foyer divadla u divadelního sálu, divadelního baru a ve víceúčelovém sále slouží k vystavení obrazů a výtvarných děl, s možností umístit je na výstavních panelech či zavěšením na zeď. Celkem lze vystavit do 25 obrazů. Každé první pondělí v měsíci je od 19,00 hodin vernisáž. Výstavu si lze prohlédnout v rámci otevření divadla u příležitosti představení, anebo jiné kulturní či společenské akce.

Pro první výstavu, spojenou s otevřením divadla, bude nabídnuto umístění do konce roku 2003 výtvarníkům, kteří jsou svou tvorbou či životem spojeni s městem Louny:

Bambušek Tomáš, Borl Ivan, Čása Jaroslav, Dvořák Luděk, Hluštík Antonín, Jíra Václav, Juliš Emil, Kopic Josef, Kotek Pavel, Krejcar Václav, Kryštůfek Petr, Kukla Miroslav, Ladra Zdeněk, Malátek Vladimír, Menoušek Jiří, Němčický Jiří, Mullerová Jana, Pražák Jan, Roubal Zbyněk, Růžička Petr, Štangová Erika, Valt Jan, Vejrážka Pavel, Zika Josef, Zorner Vuk

15.11.2003

<  všechny výstavy

Dále by Vás mohlo zajímat:
Program VD · Výstavy · Lounské divadlení
zavřít
Vyčkete prosím, probíhá přenos dat...